Norge, Telemark

Adresse: Gulsetvegen 10, 3718 Skien

Telefon: 90139141

Nettside: liljestrikk.no

Facebook: facebook.com/Liljestrikk/?hc_ref=ARSxmbhBRrZ9O-e6uimvXRYuPzDWu2_GrYyTl0T9_YA03JQRQhLY4lF_wo5-ONHr3xg&fref=nf

E-post: liljestrikk@gmail.com

Type forhandler: Butikk/Netthandel